Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

28.

W eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń:
1) pierwszym klinicznym objawem jest astma;
2) astma u 1/3 - 1/2 chorych ma ciężki przebieg;
3) astma >70% ma podłoże alergiczne;
4) po 4-5 latach trwania astmy pojawia się hipereozynofilia obwodowa (> 1500 komórek w ml);
5) nacieki kwasochłonne w płucach występują u 27-72% chorych a u 20% towarzyszy im eozynofilowy płyn w opłucnej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,4.
  • C. 2,4,5.
  • D. 1,4,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań