Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

20.

Jaką rolę w procesie diagnostycznym odgrywa badanie mutacji D816V genu c-KIT w szpiku kostnym u chorego z podejrzeniem mastocytozy:

  • A. stwierdzenie tej mutacji stanowi kryterium wystarczające do rozpoznania mastocytozy układowej, nawet jeżeli wszystkie pozostałe kryteria diagnostyczne mastocytozy układowej nie są spełnione.
  • B. stwierdzenie tej mutacji stanowi jedno z kryteriów mniejszych rozpoznania mastocytozy układowej.
  • C. stwierdzenie tej mutacji jest podstawą rozpoznania agresywnej mastocytozy układowej.
  • D. badanie to jest niezbędne do rozpoznania mastocytozy układowej u każdego chorego z rozpoznaną mastocytozą skóry.
  • E. badanie to wykonuje się w celu oceny stopnia zaawansowania mastocytozy układowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań