Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

13.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia opisujące aktualny stan prawny dotyczący leczenia pokrzywki przewlekłej u dzieci:
1) żaden z leków przeciwhistaminowych II generacji w Polsce nie ma dopuszczenia rejestracyjnego do leczenia pokrzywki u dzieci przed ukończeniem 1. r.ż.;
2) decyzją Ministra Zdrowia wybrane preparaty cetyryzyny i loratadyny objęte zostały refundacją w rozszerzonym wskazaniu „pokrzywka” u dzieci od 6. miesiąca życia;
3) do leczenia pokrzywki u dzieci poniżej 1. r.ż. w Polsce zarejestrowane są cyproheptadyna, dimetinden, hydroksyzyna, klemastyna oraz prometazyna;
4) decyzją Ministra Zdrowia wybrane preparaty lewocetyryzyny i desloratadyny objęte zostały refundacją w rozszerzonym wskazaniu „pokrzywka” u dzieci od 6. miesiąca życia;
5) leki przeciwhistaminowe I generacji nie są rekomendowane do leczenia pokrzywki.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 1,2,3,5.
  • C. tylko 4.
  • D. 2,4,5.
  • E. 1,2,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań