Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (27)
pytania(120)

2.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące leczenia SM mitoksantronem:
1) znalazł zastosowanie w leczeniu pierwotnie postępującej postaci choroby;
2) skumulowana dawka życiowa wynosi 140 mg/m²;
3) powikłaniem leczenia może być kardiomiopatia;
4) lek może powodować zahamowanie czynności szpiku, łysienie i nudności;
5) u około 3% chorych może dojść do rozwoju białaczki.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,5.
  • B. tylko 2.
  • C. 2,4,5.
  • D. tylko 1.
  • E. 3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań