Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

4.

Do przyczyn poszerzenia zespołów QRS w elektrokardiogramie nie należy:

  • A. zespół preekscytacji.
  • B. migotanie przedsionków.
  • C. blok prawej odnogi pęczka Hisa.
  • D. blok lewej odnogi pęczka Hisa.
  • E. pobudzenie pochodzenia komorowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań