Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (2)
pytania(120)

112.

Barwienie na bombezynę jest metodą wykorzystywaną w diagnostyce:

  • A. sarkoidozy.
  • B. proteinozy pęcherzykowej.
  • C. hemosyderozy płucnej.
  • D. hiperplazji komórek endokrynnych wieku niemowlęcego.
  • E. samoistnego włóknienia płuc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań