Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

7.

U noworodka urodzonego przez cięcie cesarskie z powodu przedwczesnego oddzielania się łożyska w 30. tygodniu ciąży, zaraz po urodzeniu stwierdzono wiotkość, brak spontanicznego oddechu oraz czynność serca 80 uderzeń/ minutę. Właściwe postępowanie u tego noworodka to:
1) osuszenie, stymulacja receptorów skórnych, bierna tlenoterapia, ponowna ocena po 60 s;
2) osuszenie, udrożnienie dróg oddechowych, bierna tlenoterapia, masaż serca z częstością 90 uciśnięć/minutę;
3) udrożnienie dróg oddechowych, wykonanie 5 oddechów rozprężających;
4) monitorowanie tętna i saturacji na prawej kończynie górnej;
5) zastosowanie wstępnie 21% tlenu, zwiększenie stężenia po 60 s w razie braku poprawy parametrów życiowych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5.
  • B. 2,4,5.
  • C. 3,4,5.
  • D. 2,4.
  • E. 3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań