Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

118.

52-letnia pacjentka z rozpoznaniem ciężkiej alergicznej astmy oskrzelowej w trakcie terapii biologicznej omalizumabem zgłosiła się na wizytę kontrolną po 16 tygodniach stosowania leczenia biologicznego. Wyjściowy poziom cIgE wynosił 260 IU/ml, masa ciała 56 kg, wyjściowa dawka prednizonu 15 mg/dobę. Na wizycie monitorującej stwierdzono istotną poprawę jakości życia
(wg kwestionariusza mAQLQ), poprawę kontroli choroby (kwestionariusz ACQ), spadek liczby zaostrzeń i zmniejszenie zapotrzebowania na GKS systemowe (obecnie pacjentka stosuje 5 mg prednizonu na dobę). Odpowiedź na leczenie w skali GETE dobra. W badaniach dodatkowych obserwowano spadek cIgE do poziomu 160 IU/ml oraz wzrost masy ciała do 62 kg.

  • A. pacjentka powinna kontynuować terapię biologiczną dotychczas stosowaną dawką omalizumabu ze względu na dobrą odpowiedź kliniczną.
  • B. pacjentka powinna kontynuować terapię biologiczną, ale ze względu na spadek poziomu cIgE należy rozważyć zmniejszenie dawki omalizumabu.
  • C. pacjentka powinna kontynuować terapię biologiczną, ale ze względu na wzrost masy ciała należy rozważyć zwiększenie dawki omalizumabu.
  • D. 16. tydzień to za wcześnie na ocenę skuteczności terapii i ewentualną modyfikację dawki omalizumabu, należy zaplanować kolejna wizytę monitorującą w 52. tygodniu trwania terapii.
  • E. do oceny odpowiedzi na terapię biologiczną omalizumabem niezbędne jest wykonanie badań spirometrycznych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań