Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

113.

Najczulszym klinicznym predyktorem alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (AZPP) jest:

  • A. ekspozycja na antygen, który jest znanym czynnikiem wywołującym AZPP.
  • B. występowanie objawów w ciągu 4-8 godzin po ekspozycji.
  • C. obecność przeciwciał precypitujących.
  • D. nawrotowy charakter objawów.
  • E. obecność trzeszczeń u podstawy obu płuc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań