Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

41.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zmian patofizjologicznych w POChP:
1) stopień odwracalności obturacji oskrzeli pozwala przewidywać odpowiedź na leczenie farmakologiczne;
2) nadreaktywność oskrzeli jest czynnikiem ryzyka rozwoju POChP;
3) nie zaleca się oceny stopnia odwracalności obturacji przed i po podaniu leku rozkurczowego lub wziewnego kortykosteroidu;
4) po leku rozkurczowym wskaźniki wentylacji FEV1 i FEV1%FVC mogą ulec normalizacji;
5) u chorych z rozdęciem płuc stwierdza się zmniejszenie pojemności wdechowej (IC - inspiratory capacity).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 2,3,5.
  • C. 1,2,5.
  • D. 2,4,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań