Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

35.

Przykładem reakcji nadwrażliwości II typu według Gella i Coombsa nie jest:

  • A. neutropenia.
  • B. anemia aplastyczna.
  • C. choroba posurowicza.
  • D. niedokrwistość hemolityczna.
  • E. małopłytkowość.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań