Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

2.

Grupami ryzyka rozwoju astmy o etiologii zawodowej są:
1) spawacze;
2) pracownicy przemysłu meblarskiego;
3) pracownicy przemysłu chemicznego;
4) pracownicy przetwórstwa żywności;
5) technicy laboratoryjni.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,4.
  • B. 2,4,5.
  • C. 1,2,3,5.
  • D. 1,2,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań