Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

39.

W którym przypadku sarkoidozy należy zastosować kortykoterapię?
1) zajęcie serca;
2) stadium II i III bez progresji zmian w miąższu płuc i bez narastania zaburzeń czynności płuc;
3) zespół Löfgrena;
4) wystąpienie hiperkalcemii.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,4.
  • D. 1,2,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań