Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

101.

Które stwierdzenie dotyczące postaci ograniczonej twardziny układowej jest fałszywe?

  • A. przebiega znacznie wolniej niż postać uogólniona.
  • B. nie są zajęte narządy wewnętrzne.
  • C. zmiany skórne dotyczą głównie dystalnych części ciała.
  • D. stwardnienie skóry wykazuje tendencję do pozostawania na stałym, zwykle umiarkowanym poziomie przez wiele lat.
  • E. u niemal wszystkich chorych występuje objaw Raynauda.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań