Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

49.

Cechą niedokrwistości chorób przewlekłych nie jest:

  • A. zwiększona średnia objętość erytrocyta.
  • B. zmniejszona całkowita zdolność wiązania żelaza.
  • C. zmniejszone stężenie żelaza w surowicy.
  • D. prawidłowe lub zwiększone stężenie ferrytyny w surowicy.
  • E. wszystkie wymienione nieprawidłowości należą do obrazu niedokrwistości chorób przewlekłych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań