Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

48.

U 78-letniego mężczyzny, który przebył dwa zawały serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe i udar mózgu, z POChP, przypadkowo rozpoznano w USG tętniak w odcinku podnerkowym aorty brzusznej, o największej średnicy 59 mm, niedający żadnych objawów. Ze względu na ryzyko powikłań około- i pooperacyjnych, najwłaściwszym postępowaniem będzie:

  • A. planowa wewnątrznaczyniowa operacja tętniaka (stent-graft).
  • B. operacja wewnątrznaczyniowa po pojawieniu się bólów brzucha związanych z tętniakiem, lub w przypadku powiększania się tętniaka.
  • C. planowa operacja metodą otwartą.
  • D. planowa operacja metodą otwartą lub wewnątrznaczyniową wg preferencji chorego i chirurga - ryzyko powikłań jest podobne.
  • E. leczenie zachowawcze.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań