Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

57.

Wykorzystujemy w terapii kilka odmian prądu TENS. Wskaż prawidłowe parametry impulsu:

  • A. TENS APL - duża częstotliwość (ok. 100 Hz), dłuższy czas impulsu (200-300 µs).
  • B. TENS BURST - wysoka częstotliwość (do 200 Hz), czas trwania impulsu 100-300 µs.
  • C. TENS HV - częstotliwość powyżej 100 Hz, krótki impuls - 50 µs.
  • D. TENS BURST - niska częstotliwość 2-5 Hz, krótki impuls - 50 µs.
  • E. TENS APL - wysoka częstotliwość (do 400 Hz), czas trwania impulsu 10-30 µs.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań