Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

14.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące limfocytów T regulatorowych (Treg) w nadwrażliwości na pokarm typu alergicznego, IgE zależnego:

  • A. aktywność tych komórek jest zmniejszona.
  • B. wykazują nadmierną aktywność.
  • C. aktywność tych komórek nie jest zależna od FOXP3- czynnika transkrypcyjnego.
  • D. komórki te wytwarzają i wydzielają perforynę.
  • E. komórki te są odpowiedzialne z zjawisko polaryzacji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań