Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

11.

Do rozpoznania postaci tlącej mastocytozy (smoldering systemic mastocytosis) należy rozpoznać u chorego:

  • A. jeden objaw B.
  • B. przynajmniej 2 objawy B, brak objawów C.
  • C. ≥3 objawy B.
  • D. 1 objaw C.
  • E. 2 objawy C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań