Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)
< Poprzednie pytanieNastępne pytanie >

1.

Zgodnie z zaleceniami PTA wskaż fałszywe stwierdzenie w odniesieniu do immunoterapii alergenowej jadem (VIT):

  • A. jej celem jest zapobieganie ciężkim reakcjom w razie kolejnego użądlenia i poprawa jakości życia.
  • B. wodny roztwór jadu stosowany jest w fazie dawki początkowej i dawki podtrzymującej immunoterapii jadem.
  • C. preparat jadu typu depot o przedłużonym okresie uwalniania stosowany jest wyłącznie w fazie dawki podtrzymującej.
  • D. po zakończeniu fazy indukcji VIT możliwa jest zmiana szczepionki będącej wyciągiem wodnym na szczepionkę typu depot.
  • E. immunoterapia jadem stosowana jest włącznie podskórnie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań