Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

70.

Wskaż zdanie prawidłowe w odniesieniu do układu oddechowego:
1) dolny odcinek dróg oddechowych rozpoczyna się na wysokości chrząstki pierścieniowatej;
2) jednostką czynnościową płuca jest gronko płucne zbudowane z oskrzelików oddechowych stanowiących generację 22;
3) otwory znajdujące się w przegrodach międzypęcherzykowych, za pośrednictwem których pęcherzyki płucne mogą się łączyć, nazywane są porami Kohna;
4) ściana pęcherzyka płucnego jest w znacznie większym stopniu przepuszczalna niż ściana śródbłonka naczyniowego;
5) powierzchnia bezpośredniego kontaktu miedzy pęcherzykami płucnymi a naczyniami włosowatymi ma wielkość od 50-100 m2.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań