Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

36.

Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące znieczulenia splotu szyjnego:

  • A. standardowy zestaw do wykonania blokady splotu szyjnego zawierać musi: sterylne chusty, gaziki i rękawiczki, stymulator nerwów obwodowych oraz ultrasonograf.
  • B. dla lokalizacji głębokiego splotu szyjnego należy zidentyfikować guzowatość Chassaigniaca, która występuje na wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych od C2 do C4.
  • C. blokada nerwu przeponowego ma miejsce zawsze po prawidłowo wykonanej blokadzie powierzchniowej splotu szyjnego.
  • D. blokada głębokiej części splotu szyjnego wykonywana jest z wyboru do operacji tętnicy szyjnej, do resekcji węzłów chłonnych w obrębie szyi, resekcji tarczycy i częściowej resekcji krtani.
  • E. gałęzie wewnętrzne splotu szyjnego głębokiego to: gałęzie łączące, gałęzie mięśniowe, podjęzykowe gałęzie łączące i nerw przeponowy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań