Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(119)

8.

Dla badań laboratoryjnych zakres normy w populacji ludzi zdrowych to:

  • A. wartość która występuje u 95% populacji.
  • B. wartość średnia ± dwa odchylenia standardowe.
  • C. wartość którą zbadano dla populacji co najmniej 10.000 chorych.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań