Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (17)
pytania(120)

87.

Spośród poniżej wymienionych zdań dotyczących związku spożycia alkoholu z nadciśnieniem tętniczym wskaż zdanie, które nie jest prawdziwe:

  • A. zwiększone spożycie alkoholu sprzyja częstemu występowaniu udarów.
  • B. alkohol osłabia działanie leków hipotensyjnych.
  • C. u dorosłych mężczyzn spożycie alkoholu należy ograniczyć do 20-30 g czystego alkoholu.
  • D. u kobiet dzienne spożycie alkoholu należy ograniczyć do 10-20 g w przeliczeniu na czysty etanol.
  • E. wszystkie zdania są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań