Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

78.

Zastosowanie techniki oceny obecności klonalnych rearanżacji genów immunoglobulinowych (IG) lub genu receptora limfocytów T (TCR) u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną pozwala na wykrycie choroby resztkowej (minimal residual disease, MRD) z wrażliwością:

  • A. 0,1% (1 komórka nieprawidłowa na 1000 prawidłowych).
  • B. 0,01-0,001% (1 komórka nieprawidłowa na 10000 - 100000 prawidłowych).
  • C. 0,0001% (1 komórka nieprawidłowa na 1000000 prawidłowych).
  • D. 1% (1 komórka nieprawidłowa na 100 prawidłowych).
  • E. 0,00001% (1 komórka nieprawidłowa na 10000000 prawidłowych).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań