Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

57.

Bezwzględnym wskazaniem do doraźnej torakotomii u pacjenta we wstrząsie po urazie klatki piersiowej jest stwierdzenie:

  • A. obecności płynu w lewej jamie opłucnej.
  • B. odmy prężnej.
  • C. rozedmy podskórnej.
  • D. rany w okolicy przedsercowej .
  • E. poszerzenia cienia śródpiersia w Rtg przeglądowym klatki piersiowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań