Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

4.

Prawidłowa funkcja przeszczepionej nerki w bezpośrednim okresie pooperacyjnym zależy głównie od:

  • A. czasu zimnego niedokrwienia przeszczepianej nerki.
  • B. czasu ciepłego niedokrwienia przeszczepianej nerki.
  • C. czasu trwania zespoleń naczyniowych podczas transplantacji.
  • D. przyczyny schyłkowej niewydolności nerek.
  • E. okresu leczenia hemodializami przed transplantacją.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań