Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

82.

W leczeniu urazowych obrażeń mózgowia:
1) należy dążyć do obniżenia ICP;
2) należy utrzymać mózgowe ciśnienie perfuzyjne;
3) należy utrzymywać prężność dwutlenku węgla we krwi w granicach 25-30 mmHg;
4) preferowanym krystaloidem jest 0,9% roztwór NaCl, ponieważ jego osmolalność wynosi 250 mOsm/kg;
5) coraz częściej w celu obniżenia ICP stosuje się hipertoniczny roztwór NaCl.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 2,3,4.
  • C. 1,4,5.
  • D. 1,2,5.
  • E. 1,2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań