Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

16.

Które ze stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do choroby oczodołu związanej z autoimmunologiczną chorobą tarczycy?

  • A. nasilenie objawów orbitopatii przebiega równolegle z nasileniem nadczynności tarczycy.
  • B. zwiększenie aktywności procesu naciekowo-zapalnego w oczodole często towarzyszy wzrostowi stężenia przeciwciał wiążących się z receptorem TSH.
  • C. podanie terapeutycznej dawki 131I nie ma wpływu na aktywność procesu toczącego się w tkankach oczodołu.
  • D. obrzęk tkanek oczodołu spowodowany naciekiem i obrzękiem zapalnym nie stanowi zagrożenia dla narządu wzroku.
  • E. typowym objawem orbitopatii tarczycowej jest opadniecie górnej powieki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań