Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

95.

Izowolemiczna, względnie normowolemiczna hemodylucja polega na pobraniu krwi od pacjenta bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym i zastąpieniu jej roztworem koloidowym. Hemodylucja powoduje:
1) spadek obwodowego oporu naczyniowego;
2) wzrost pojemności minutowej serca;
3) wzrost kurczliwości mięśnia sercowego;
4) spadek powrotu żylnego;
5) przyspieszenie akcji serca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. 2,3,4.
  • E. 1,2,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań