Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

35.

Skuteczność której grupy antybiotyków zależy od maksymalnego stężenia w miejscu zakażenia:

  • A. aminoglikozydów.
  • B. penicylin.
  • C. makrolidów.
  • D. cefalosporyn.
  • E. linkozamidów.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań