Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (26)
pytania(120)

35.

Które z wymienionych poniżej cech przebudowy dróg oddechowych są wspólne dla astmy oskrzelowej i POChP?
1) metaplazja płaskonabłonkowa;
2) pogrubienie warstwy siateczkowej błony podstawnej;
3) wzmożona angiogeneza;
4) hypertrofia gruczołów śluzowych;
5) pogrubienie warstwy mięśniówki gładkiej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 3,4,5.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań