Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

78.

Zaznacz stwierdzenie fałszywe dotyczące zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW):

  • A. jest najczęstszą postacią zespołu preekscytacji.
  • B. jest spowodowany przedwczesnym pobudzeniem komór przez dodatkowy pęczek włókien układu przewodzącego omijającego fizjologiczną drogę przewodzenia przedsionkowo-komorowego.
  • C. dodatkowy pęczek włókien może przewodzić bodźce w obie strony (do komór i wstecznie z komór doprzedsionków).
  • D. jeżeli pęczek dodatkowy przewodzi bodźce tylko wstecznie powoduje charakterystyczne zmiany na ramieniu wstępującym załamka R w zapisie klasycznego powierzchownego EKG.
  • E. zespół WPW może mieć charakter stały lub przejściowy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań