Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

20.

Do beta-adrenolityków o wykazanej skuteczności w terapii niewydolności serca należą:
1) acebutolol;  2) atenolol;  3) bisoprolol;  4) metoprolol;  5) karwedylol.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3,4.
  • B. 2,4,5.
  • C. 3,4,5.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. tylko 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań