Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

74.

W odniesieniu do zakażeń wirusowych górnych dróg oddechowych, które ze stwierdzeń nie jest prawdziwe?

  • A. adenowirus w odróżnieniu od wirusa grypy nie wywołuje zakażenia górnych dróg oddechowych.
  • B. choroby te mogą być przenoszone pomiędzy pacjentami a personelem szpitalnym.
  • C. ogólną zasadą jest unikanie anestezji z użyciem intubacji dotchawiczej do planowanego zabiegu operacyjnego.
  • D. u pacjentów, którzy przebyli w ostatnim okresie taką infekcję częściej dochodzi do spazmu oskrzelowego i kurczu krtani.
  • E. do operacji z przyczyn nagłych preferuje się znieczulenie przewodowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań