Choroby wysypkowe u dzieci - cz. 2


Różyczka to zakaźna choroba wysypkowa, wywoływana jest przez Togawirusy. Okres wylęgania wynosi 14-21 dni. 

Przebieg choroby:

  • Klasyczny obraz choroby obejmuje objawy prodromalne: grypopodobne, może wystąpić zapalenie spojówek ale bez światłowstrętu, powiększenie zausznych, szyjnych i podpotylicznych węzłów chłonnych z niewielką gorączką, które o 1-5 dni poprzedza pojawienie się krótkotrwałej wysypki skórnej.  

  • Wysypka plamista lub plamisto-grudkowa, różowa, zaczyna się na twarzy, a następnie odśrodkowo przenosi się na całe ciało w ciągu pierwszych 24 h. Po około 3 dniach wysypka zaczyna zanikać.


Różyczka jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu. Jeśli zakażenie nastąpi w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży, zwłaszcza pierwszych 8 tygodni, u ponad 80% noworodków stwierdza się wady wrodzone. W  czasie tych 8 tygodni zagrożenie poronieniem samoistnym wynosi ok. 20%. Wady wrodzone u dzieci z różyczką wrodzoną (zespół Gregga - congenital rubella syndrome, CRS) obejmują: upośledzenie słuchu typu odbiorczego, choroby serca, zaćmę oraz opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. Wady mogą także dotyczyć innych układów i narządów.

 Leczenie jest objawowe. Istnieje obowiązkowa szczepionka MMR (podawana w 2 dawkach: 13-15 miesiąc życia i 6 rok życia).

Powikłania: 

  • U znacznego odsetka młodych kobiet po okresie pokwitania występuje zapalenie wielostawowe i bóle stawów. U  większości chorych objawy ustępują w ciągu kilku dni, ale mogą utrzymywać się do miesiąca

  • Do innych powikłań należą: zapalenie mózgu, plamica małopłytkowa, a w rzadkich przypadkach następuje zgon z  powodu powikłań krwotocznych. 


Grafika: Content Providers(s): CDC Creation Date: 1978