Choroby wysypkowe u dzieci - cz. 8


Mononukleozę zakaźną wywołuje wirus Epsteina-Barr (EBV) należący do rodziny Herpesviridae

Okres wylęgania wynosi 30-50dni, zakaźność jest niska (konieczny jest bezpośredni kontakt ze śliną chorego), wirus utrzymuje się w ślinie powyżej 6 miesięcy od zakażenia (okresowo całe życie).

Typowe objawy choroby to:

  • gorączka,

  • zapalenie gardła i migdałków (często z nalotami),

  • uogólniona limfadenopatia

  • hepatosplenomegalia.

  • rzadziej występują nieżyt nosa z gęstą śluzową wydzieliną, obrzęk powiek górnych i nasady nosa (objaw Glanzmanna), wysypka i żółtaczka.

Co ważne, w przypadku nieprawidłowego zdiagnozowania choroby jako anginy, 7-10 dni po podaniu amoksycyliny może wystąpić swędząca osutka plamistogrudkowa, odropodobna, o różnym stopniu nasilenia. 

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się leukocytozę z limfocytozą, w tym przynajmniej 10% limfocytów atypowych. Spotykana jest również obniżona liczba płytek i podwyższona aktywność aminotransferaz.

Leczenie jest objawowe. 

Warto pamiętać, że wirus EBV wywołuje także takie choroby jak: zespół hemofagocytarny, rak nosogardzieli, chłoniak Burkitta, ziarnica złośliwa i in.


grafika: Matibot, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons