Ostre zapalenie trzustki

Ostre zapalenie trzustki (OZT) to ostry stan zapalny, wywołany przedwczesną aktywacją i uwolnieniem enzymów trzustkowych, co powoduje silne dolegliwości bólowe. Enzymy trzustkowe to enzymy trawiące: białka (trypsyna), tłuszcze (lipaza) i cukry (amylaza). Po uwolnieniu z komórek ich stężenie w surowicy krwi wzrasta, dzięki czemu mogą służyć jako marker OZT.

 

Do przyczyn OZT zaliczamy następujące sytuacje kliniczne:
(I GET SMASHED - upiłem się)

 • Idiopathic – idiopatyczne OZT

 • Gallstones – kamica żółciowa 

 • Ethanol – etanol 

 • Trauma – uraz

 • Steroids – steroidy 

 • Mumps – świnka oraz inne choroby wirusowe (np. WZW, CMV, HIV, Coxsackie)

 • Autoimmune, Ascaris – choroby autoimmunologiczne, zakażenie glistą ludzką

 • Scorpion – jad skorpiona

 • Hyperlipidemia , hypercalcemia, hypothermia – hiperlipidemia (gdy TG>1000 mg/dl [11,3 mmol/l]), hiperkalcemia, hipotermia

 • ERCP – endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)

 • Drugs – leki (tiazydy, azatiopryna)

Przy czym najczęstsze z nich to choroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, oraz alkohol, które łącznie odpowiedzialne są za około 80% OZT. 

Do rzadkich przyczyn zaliczamy zaburzenia genetyczne - mukowiscydozę, oraz mutację genu SPINK1, kodującego swoisty inhibitor trypsyny.


OZT może przebiegać pod jedną z dwóch postaci: 

 1. śródmiąższowe obrzękowe zapalenie trzustki - najczęstsze, dot 80-90% przypadków, o łagodnym przebiegu, objawy:

  • silny, opasający ból, umiejscowiony w nadbrzuszu, który może promieniować do pleców i nasila się w pozycji stojącej,

  • nudności, wymioty,

  • wzdęcie, 

  • podczas badania stwierdza się tkliwość i napięcie powłok, a czasami bolesny opór w nadbrzuszu (objawy miejscowego zapalenia otrzewnej)

 2. martwicze zapalenie trzustki - postać ciężka;

  • przyspieszone tętno, obniżone ciśnienie krwi (objawy rozwijającego się wstrząsu hipowolemicznego) 

  • przyśpieszony oddech

  • niedrożność porażenna jelit (objaw rozlanego zapalenia otrzewnej)

  • splątanie i zaburzenia świadomości 

  • cechy niewydolności innych narządów

Faza wczesna trwa zwykle 1-2 tygodnie, przedłużanie się objawów do kilku tygodni, a nawet miesięcy oznacza wystąpienie fazy później, co automatycznie kwalifikuje przypadek jako umiarkowany, do ciężkiego.

Badania pomocnicze: 

 • ↑ lipazy w osoczu >3 × ggn. (najbardziej czuły i swoisty wskaźnik)

 • ↑ amylazy w moczu i osoczu (po 48-72h poziom we krwi normalizuje się, pomimo trwania choroby, podwyższony poziom w moczu utrzymuje się dłużej)

 • biochemiczne wskaźniki uszkodzenia wątroby takie jak hiperbilirubinemia, wzrost ALT, AST, ALP, GGTP będą sugerowały etiologię żółciową OZT.

 • zaburzenia wskazujące na ryzyko wystąpienia powikłań/ ciężki przebieg choroby:

  • leukocytoza z przesunięciem w lewo,

  • ↑ CRP i prokalcytoniny

  • ↑ stężenia mocznika 

  • hipoksemia

  • hiperglikemia

  • hipokalcemia

Badania obrazowe: 

 • USG jamy brzusznej - podstawowe badanie: powiększenie trzustki, zatarcie granic, zmniejszona i niejednorodna echogeniczność miąższu; możliwe uwidocznienie kamicy żółciowej - potencjalnej przyczyny OZT, oraz powikłań w postaci zbiorników płynu. 

 • TK z kontrastem - wykonywane w przypadkach nieoczywistych, gdy brak poprawy po 48-72h leczenia zachowawczego, pilnie w stanach ciężkich, wymagających szybkiej interwencji chirurgicznej: ocena rozległości martwicy trzustki (wskaźnik CTSI - skala Baltazara) oraz sąsiadujących tkanek. 

 • MR - po 4 tygodniach od początku objawów - ocena pacjentów z martwiczym przebiegiem OZT przed planowanym leczeniem chirurgicznym przetrwałych zbiorników płynowych.

 • ECPW - wykonywana w ciężkim żółciowym OZT, stanowi zabieg leczniczy w połączeniu ze sfinkterotomią.

 • MRCP - w przypadkach wątpliwych w ostrej fazie choroby, do diagnostyki przewodów żółciowych, przewodu trzustkowego, a także zbiorników płynowych, przetok i torbieli w późniejszych fazach. 

 • EUS - do identyfikacji przyczyn OZT, oraz w fazie późnej do identyfikacji zbiorników płynowych.

Kryteria rozpoznania (⅔): 

 • typowy obraz kliniczny - ostry, nagły ból nadbrzusza, promieniujący do pleców

 • amylaza i/lub lipaza > 3 x ggn.

 • wyniki badań obrazowych typowe dla OZT.

Cechy kliniczne przy przyjęciu wskazujące na możliwość rozwoju ciężkiego OZT:

 • wiek >55 lat

 • otyłość (BMI >30 kg/m2)

 • zaburzenia świadomości

 • choroby współistniejące

 • SIRS 

 • nieprawidłowości stwierdzane za pomocą badań laboratoryjnych:

  •  BUN >20 mg/dl (stężenie mocznika 7,14 mmol/l [42,86 mg/dl]) lub jego wzrost

  • hematokryt >44% lub wzrost hematokrytu

  • zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy

 • nieprawidłowości stwierdzane za pomocą badań obrazowych:

  • wysięki w jamach opłucnej

  • nacieki w płucach

  • liczne lub duże pozatrzustkowe zbiorniki płynu.

Ocena stopnia ciężkości i rokowania: 

 • Klasyfikacja z Atlanty: 

  • łagodne OZT – nie występuje niewydolność narządowa ani powikłania miejscowe (z wyjątkiem ew. ostrego okołotrzustkowego zbiornika płynu) i układowe

  • umiarkowane OZT – występuje przejściowa (<48 h) niewydolność narządowa, powikłania miejscowe (martwica, ostry zbiornik martwiczy, otorbiona martwica trzustki) i/lub zaostrzenie choroby współistniejącej z OZT

  • ciężkie OZT – charakteryzuje się obecnością przetrwałej (>48 h) niewydolności narządowej i zwykle występowaniem ≥1 powikłania miejscowego.

 • Inne skale służące do oceny ciężkości przebiegu OZT to:

  • Skala Ransona 

  • Skala APACHE II

  • Skala Glasgow 


Leczenie w niepowikłanej formie OZT jest leczeniem zachowawczym:

 • Intensywne nawadnianie, wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych i glikemii

 • Zwalczanie bólu

  • Metamizol doraźnie 1 g

  • Tramadol 50 mg co 6 - 8h

  • Buprenorfina 0,2 - 0,6 mg co 6h

  • Petydyna 50 mg co 6 - 8h

  • Ciągła blokada zewnątrzoponowa przy użyciu bupiwakainy

 • Leczenie żywieniowe - początkowo dieta "0", żywienie dojelitowe za pomocą sondy nosowo-jelitowej, które jest polecane od 2 doby

 • Antybiotykoterapia jako leczenie tylko w martwiczym zakażonym OZT i żółciopochodnym OZT

 • Inhibitory pompy protonowej (ograniczają wydzielania trzustki i całego górnego odcinka przewodu pokarmowego)

Należy pamiętać, że morfina nie jest zalecana do stosowania w OZT ze względu na jej potencjalne działanie skurczowe na zwieracz Oddiego - jeśli przyczyną OZT jest kamica tej okolicy morfina może nasilić objawy.


Leczeniem z wyboru zakażonej martwicy trzustki jest pilna laparotomia i drenaż jamy otrzewnowej. Stosowana jest metoda ,,otwartego brzucha'' polegająca na usunięciu martwiczo zmienionych tkanek i wypełnieniem powstałej jamy gazą nasyconą środkiem odkażającym i drenażu. Po 24-48 h ponownie otwiera się jamę brzuszną, usuwa martwiczo zmienione tkanki i pozostawia dren. Kolejne rewizje wykonywane są co kilkadziesiąt godzin, aż do całkowitego usunięcia martwicy i ropni. Do zakażenia martwicy trzustki dochodzi najczęściej w 3 tygodniu choroby u osób z ciężką, martwiczą postacią.

OZT o etiologii żółciowej z wyboru leczone jest poprzez usunięcie złogów z dróg żółciowych (ECPW), a następnie po ustąpieniu objawów zaleca się planowe usunięcie pęcherzyka żółciowego w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby.

 

Jednym z powikłań OZT jest hipokalcemia. Uwolnione enzymy trzustkowe powodują nadmierne nagromadzenie tłuszczów, które są następnie hydrolizowane przy pomocy jonów wapnia, co prowadzi do spadku jego stężenia w surowicy. Daje to następujące objawy:

 • tężyczka:  drętwienie/ mrowienie/ parestezje/ symetryczne kurcze mięśni (np. „ręka położnika”), skurcz powiek, „usta karpia”, ustawienie końsko-szpotawe stóp, ale świadomość jest zachowana

 • objawy tężyczki utajonej: 

  • Chvostka (skurcz mięśni twarzy po uderzeniu młoteczkiem w nerw VII),

  • Trousseau („ręka położnika” po uciśnięciu ramienia przez 3 min mankietem sfigmomanometru napompowanym do 20 mm Hg powyżej ciśnienia skurczowego)

  • wywołanie napadu tężyczkowego poprzez hiperwentylację

 • równoważniki tężyczki: blefarospazm, światłowstręt, podwójne widzenie, skurcz krtani, oskrzeli (może wywołać napad astmy), tętnic wieńcowych (powodujący dławicę piersiową), brzusznych (angina brzuszna), obwodowych (objaw Raynauda) lub mózgowych (migrena, chwilowa utrata świadomości). W EKG wydłużenie QT (z powodu wydłużenia ST)

 • leczenie: 

  • przyczynowe sprowadza się do leczenia choroby podstawowej

  • preparaty wapnia i witaminy D3 

  • tiazydy

Podwyższone stężenie amylazy w osoczu czy w moczu nie powinno nam się kojarzyć jednoznacznie z patologią trzustki. Co prawda dochodzi do niego w OZT i PZT (przewlekłym zapaleniu trzustki), jest jednak wiele innych stanów chorobowych, gdzie mamy do czynienia z hiperamylazemią

Są to między innymi: 

 • uraz trzustki,

 • ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego,

 • kamica przewodowa, 

 • perforacja wrzodu trawiennego, jelita,

 • niedrożność jelit,

 • zawał krezki,

 • choroby zapalne jelita,

 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,

 • pęknięta ciąża pozamaciczna, 

 • guz jajnika,

 • endometrioza, 

 • ostra i przewlekła niewydolność nerek,

 • zabiegi i operacje chirurgiczne, 

 • zawał serca,

 • tętniak rozwarstwiający aorty,

 • makroamylazemia, 

 • uraz mózgowo-czaszkowy.

Jeśli więc obraz kliniczny nie pasuje na do OZT, należy rozważyć powyższe możliwości.