PES jesień 2022 - terminy egzaminów

CEM opublikowało terminy egzaminów PES w sesji jesiennej 2022 (https://www.cem.edu.pl/terminy.php): 


"Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu specjalizacyjnego zostaną powiadomione o miejscu i terminie, w którym się on odbędzie, za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu.

UWAGA: nie wszystkie terminy zostały jeszcze ustalone - strona będzie na bieżąco uaktualniana.

Terminy egzaminów testowych, które są na stronie mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy są przekazywane za pomocą SMK najpóźniej 14 dni przed datą egzaminu. "Nazwa specjalizacji
data egzaminu
Alergologia15.11.2022
Anestezjologia i intensywna terapia01.10.2022
Angiologia
Audiologia i foniatria
Balneologia i med. fizykalna30.11.2022
Chirurgia dziecięca04.10.2022
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia naczyniowa07.10.2022
Chirurgia ogólna26.10.2022
Chirurgia onkologiczna 16.11.2022
Chirurgia plastyczna
Chirurgia stomatologiczna24.10.2022
Chirurgia szczękowo-twarzowa24.10.2022
Choroby płuc03.10.2022
Choroby płuc dzieci23.11.2022
Choroby wewnętrzne18.10.2022
Choroby zakaźne23.11.2022
Dermatologia i wenerologia02.11.2022
Diabetologia 19.10.2022
Diagnostyka laboratoryjna
Endokrynologia24.11.2022
Endokrynologia ginek. i rozrodczość25.11.2022
Endokrynologia i diabetologia dziecięca18.11.2022
Epidemiologia
Farmakologia kliniczna
Gastroenterologia25.10.2022
Gastroenterologia dziecięca
Genetyka kliniczna
Geriatria16.11.2022
Ginekologia onkologiczna21.10.2022
Hematologia 04.11.2022
Hipertensjologia
Immunologia kliniczna
Intensywna terapia
Kardiochirurgia
Kardiologia20.10.2022
Kardiologia dziecięca
Medycyna lotnicza
Medycyna morska i tropikalna
Medycyna nuklearna
Medycyna paliatywna08.11.2022
Medycyna pracy14.11.2022
Medycyna ratunkowa28.11.2022
Medycyna rodzinna20.10.2022
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Mikrobiologia lekarska
Nefrologia 21.11.2022
Nefrologia dziecięca
Neonatologia15.11.2022
Neurochirurgia05.10.2022
Neurologia26.10.2022
Neurologia dziecięca
Neuropatologia
Okulistyka 18.10.2022
Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia kliniczna17.10.2022
Ortodoncja21.10.2022
Ortopedia i traumatol. narządu ruchu15.10.2022
Otorynolaryngologia24.11.2022
Otorynolaryngologia dziecięca
Patomorfologia 08.11.2022
Pediatria18.10.2022
Pediatria metaboliczna
Perinatologia
Periodontologia10.10.2022
Położnictwo i ginekologia19.10.2022
Protetyka stomatologiczna12.10.2022
Psychiatria 25.10.2022
Psychiatria dzieci i młodzieży22.11.2022
Radiologia i diagnostyka obrazowa28.10.2022
Radioterapia onkologiczna02.11.2022
Rehabilitacja medyczna07.11.2022
Reumatologia 17.11.2022
Seksuologia 
Stomatologia dziecięca09.11.2022
Stomatologia zachow. z endodoncją14.10.2022
Toksykologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna 
Transplantologia kliniczna27.10.2022
Urologia
Urologia dziecięca
Zdrowie publiczne