Przepukliny

Przepuklina to nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich części poza jamę ciała, w której się normalnie znajdują, przez naturalne lub nabyte otwory w powłokach. 

Do ich powstawania predysponuje wiele czynników, z których nadrzędnym wydaje się skłonność anatomiczna - przepuklina pachwinowa zdecydowanie częściej dotyka mężczyzn (7:1) niż kobiet. Wynika to z drogi, jaką jądra pokonują z jamy brzusznej do worka mosznowego przez kanał pachwinowy. Ich unaczynienie i nasieniowód, które przechodzą przez kanał wymagają zachowania jego drożności, co jednocześnie stanowi miejsce zmniejszonego oporu. 

Kolejne czynniki, które wpływają na ryzyko powstania przepuklin to zaburzenia budowy kolagenu, zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej, mogące wynikać z różnych przyczyn, jak otyłość czy ciąża, zaparcia, podnoszenie ciężarów, czy przewlekły kaszel.

Ze względu na lokalizację wyróżniamy przepukliny pachwinowe, udowe, pępkowe, kresy białej, w bliźnie pooperacyjnej, zasłonowe, lędźwiowe, przeponowe, okołostomijne.  

Ze względu na ich odprowadzalność przepukliny dzielimy na:

 • Odprowadzalne - zawartość worka jest odprowadzana samoistnie lub pod wpływem niewielkiego ucisku.

 • Nieodprowadzalne - nie udaje się odprowadzić zawartości worka przepuklinowego (np. z powodu zrostów).

 • Uwięźnięte - stan, w którym wskutek niestosunku między zawartością przepuklin a jej wrotami nie można w naturalny sposób odprowadzić zawartości worka. Najczęściej pojawia się w momencie raptownego, podwyższonego ciśnienia w jamie brzusznej (dźwiganie, kaszel, zaparcia, ale również pojawia się w czasie snu).

 • Zadzierzgnięte (strangulatio) - stan, w którym doszło do zaciśnięcia (przez obkurczone wrota przepukliny) naczyń doprowadzajacych i odprowadzających krew do zawartości przepukliny (ostre niedokrwienie). Do martwicy i zgorzeli dochodzi po 5-6 h . W każdym przypadku zadzierzgnięcia wskazana jest operacja.

Jak to w chirurgii bywa, wiele nazw pochodzi od nazwisk, a zagadnienie przepuklin nie stanowi wyjątku.

Jesteśmy od tego, żeby wam pomóc, dlatego poniżej zamieszczamy ściągę co i jak z tymi nazwiskami :)

 • Przepuklina Richtera - w worku przepuklinowym znajduje się fragment ściany jelita (drożność zachowana).
 • Przepuklina Littrego - w worku przepuklinowym znajduje się uchyłek Meckela.
 • Przepuklina Amyanda - w worku przepuklinowym znajduje się wyrostek robaczkowy. 

Przepukliny przeponowe wrodzone to:

 • Bochdaleka (tylna-boczna)

 • Morganiego (przymostkowa)Przepuklina Bochdaleka

 

 

Przepuklina bochdaleka a Morganiego
Przepuklina BochdalekaPrzepuklina Morganiego
Do zapamiętania pomocny jest akronim 5B
 • B - Bochdalek
 • B - Back And Lateral (BochdaLek) - z tyłu i bocznie
 • B - Big - zazwyczaj jest duża 
 • B - Baby - u dzieci
 • B - Bad - złe rokowanie
 • zlokalizowana częściej z przodu
 • częściej po prawej stronie (90%)
 • mała
 • rzadko występuje


Leczenie (Najczęściej operuje się metodą na otwarto. Głównym wskazaniem do operacji laparoskopowych są przepukliny nawrotowe):

  • operacje tradycyjne:

   • Bassiniego

   • Halsteda

   • Shouldice'a

  • operacje z użyciem siatki - metody beznapięciowe (lepsze efekty niż operacje tradycyjne):

   • Lichtensteina

   • Rutkowa

   • PHS (prolen hernia system)

Epidemiologia przepuklin pachwinowych:

 • u dorosłych to aż 60% wszystkich przepuklin brzusznych, występują częściej u mężczyzn
 • u dzieci to tylko 1-3% (60% po stronie prawej, 30% po stronie lewej i 10% obustronnie)

Przepukliny pachwinowe można podzielić na proste i skośne:

 • przepuklina pachwinowa skośna- może być zarówno wrodzona,  jak i nabyta. Worek przepuklinowy wchodzi do kanału przepuklinowego przez pierścień pachwinowy głęboki, następnie opuszcza go przez pierścień pachwinowy powierzchowny i zmierza w kierunku worka mosznowego. W 20% przypadków ulega uwięźnięciu. Ze względu na to, gdzie znajduje się worek przepuklinowy, przepuklinę pachwinową skośną można podzielić na kilka rodzajów:
  • niezupełną, początkową (przepuklina przed pierścieniem pachwinowym powierzchownym)
  • całkowitą, zupełną (poza kanałem, przepuklina przeszła przez pierścień pachwinowy powierzchowny)
  • mosznową (przepuklina w worku mosznowym)
  • wargową (przepuklina w pobliżu wargi sromowej większej)
  • ześlizgową (narząd częściowo-wewnątrzotrzewnowy ściągnięty do przepukliny)
 • przepuklina pachwinowa prosta - zawsze nabyta, rzadsza niż przepuklina pachwinowa skośna, nie schodzi do moszny, wrota stanowi dół pachwinowy przyśrodkowy. Przepuklina objawia się uwypukleniem powyżej więzadła pachwinowego, niedaleko spojenia łonowego. 

Przepuklina udowa - worek przepuklinowy wchodzi do pierścienia udowego głębokiego przez kanał udowy. Jest to przepuklina nabyta, częstsza u kobiet. Objawem jest uwypuklenie w przyśrodkowej części, poniżej więzadła pachwinowego. Jedynym sposobem leczenia jest operacja. 


W temacie przepuklin warto przypomnieć sobie również budowę kanału pachwinowego, bo i o to zdarzają się pytania. 

Budowa kanału pachwinowego:

 • ujście wewnętrzne - pierścień pachwinowy głęboki

 • ujście zewnętrzne - pierścień pachwinowy powierzchowny

 • ściana górna - brzegi m. skośnego wew. i poprzecznego brzucha wraz z ich powięziami

 • ściana dolna - więzadło pachwinowe

 • ściana przednia - rozcięgno m. skośnego zew.

 • ściana tylna - otrzewna ścienna i powięź poprzeczna