Skala ASA

Skala ASA (American Society of Anesthesiologists) jest rekomendowana przez ESAIC (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care) do zróżnicowania ryzyka zgonu u pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym. Obecnie obowiązuje wersja skali z 2014r. i składa się z 5 stopni (poprzednia obowiązywała od 1963r. i zawierała 6 stopni). 

Skala ASA wygląda następująco: 

Stopień w skali ASA
Definicja
ASA I
Pacjent ogólnie zdrowy, niepalący, spożywający alkohol w niewielkich ilościach
ASA II
 • Palacz
 • Pacjent spożywający alkohol w umiarkowanej ilości (tzw. social drinker)
 • Kobieta ciężarna
 • Dobrze kontrolowane NT
 • Cukrzyca
 • POChP
 • Otyłość (BMI 30-39)
ASA III
 • Pacjent z ciężką chorobą układową, która ogranicza jego wydolność lub aktywność (np. przebyty zawał serca do 3 miesięcy przed terminem zabiegu operacyjnego, niestabilna dławica piersiowe, ciężka choroba układu oddechowego, niekontrolowana cukrzyca)
 • alkoholicy
 • pacjenci z BMI>40
ASA IV
Pacjent z bardzo ciężką chorobą układową, która stanowi o zagrożeniu jego życia (np. schyłkowa niewydolność nerek leczona nieregularnie dializami, zastoinowa niewydolność krążenia, organiczna wada serca z cechami ostrej niewydolności krążenia, świeży zawał mięśnia sercowego, EF<30%, niewydolność wątroby, niewydolność gruczołów dokrewnych)


Pacjent umierający, który z dużym prawdopodobieństwem umrze, jeśli nie zostanie poddany operacji (np. w przypadku pękniętego tętniaka aorty i głębokiego wstrząsu, w przypadku masywnego zatoru tętnicy płucnej)  


Po określeniu skali ASA u pacjenta, należy, zgodnie z ryzykiem powikłań okołooperacyjnych, wykonać badania dodatkowe (zgodnie z aktualnymi wytycznymi NICE): morfologia krwi, parametry układu krzepnięcia, ocena funkcji nerek, EKG, gazometria krwi tętniczej lub badanie czynnościowe płuc.

W ocenie ryzyka powikłań okołooperacyjnych należy wziąć pod uwagę ryzyko związane ze stanem pacjenta i ryzyko związane z procedurą - należy uwzględnić również:

 • Wiek
 • Występowanie chorób przewlekłych
 • Zakres i czas trwania procedury operacyjnej
 • Planowane techniki anestezjologiczne
 • Zestaw umiejętności zespołu chirurgicznego
 • Czas trwania operacji
 • Dostępny sprzęt
 • Potrzebne produkty krwiopochodne
 • Leki
 • Potrzebne implanty
 • Oczekiwana opieka pooperacyjna