Skala ASA - Blog - EgzaminLEK.pl

Tagi

Skala ASA


Skala ASA (American Society of Anesthesiologists) jest systemem klasyfikacji stanu fizycznego pacjenta, która może być pomocna w przewidywaniu ryzyka operacyjnego. 

Anestezjolodzy używają tej skali do określenia stanu zdrowia przedoperacyjnego, aby pomóc zdecydować, czy pacjent powinien zostać poddany operacji. W celu przewidywania ryzyka operacyjnego należy wziąć pod uwagę również inne czynniki:

 • Wiek

 • Występowanie chorób przewlekłych

 • Zakres i czas trwania procedury operacyjnej

 • Planowane techniki anestezjologiczne

 • Zestaw umiejętności zespołu chirurgicznego

 • Czas trwania operacji

 • Dostępny sprzęt

 • Potrzebne produkty krwiopochodne

 • Leki

 • Potrzebne implanty

 • Oczekiwana opieka pooperacyjna

Skala ASA wygląda następująco: 

 • ASA 1: Normalny, zdrowy pacjent. 

  • Przykład: Sprawny, niepalący (BMI poniżej 30), pacjent niepalący z dobrą tolerancją wysiłku fizycznego.

 • ASA 2: Pacjent z łagodną chorobą układową. 

  • Przykład: Pacjent bez ograniczeń funkcjonalnych i z dobrze kontrolowaną chorobą (np. leczone nadciśnienie tętnicze, otyłość z BMI poniżej 35, częste picie towarzyskie lub palenie papierosów).

 • ASA 3: Pacjent z ciężką chorobą ogólnoustrojową, która nie stanowi zagrożenia dla życia. 

  • Przykład: Pacjent z pewnym ograniczeniem czynnościowym w wyniku choroby (np. źle leczone nadciśnienie lub cukrzyca, chorobliwa otyłość, przewlekła niewydolność nerek, choroba astma w stanie stabilnym, stabilna dusznica bolesna, wszczepiony stymulator serca).

 • ASA 4: Pacjent z ciężką chorobą układową, która stanowi stałe zagrożenie dla życia. 

  • Przykład: Pacjent z ograniczeniem czynnościowym z powodu ciężkiej, zagrażającej życiu choroby (np. niestabilna dusznica bolesna, słabo kontrolowana POChP, objawowa niewydolność serca, niedawny (niespełna trzy miesiące temu) zawał serca lub udar mózgu.

 • ASA 5: Pacjent konający, u którego nie przewiduje się przeżycia bez operacji. Nie oczekuje się, że chory przeżyje kolejne 24 godziny bez operacji. 

  • Przykłady: pęknięty tętniak aorty brzusznej, masywny uraz i rozległy krwotok wewnątrzczaszkowy z efektem masy.  

 • ASA 6: Pacjent ze stwierdzoną śmiercią pnia mózgu, którego organy są usuwane z zamiarem przeszczepienia ich do innego pacjenta.


Dodanie litery “E” do opisu (np. ASA 2E) oznacza procedurę chirurgiczną w nagłych przypadkach. ASA definiuje nagły przypadek jako istniejący "gdy opóźnienie w leczeniu pacjenta prowadziłoby do znacznego wzrostu zagrożenia życia lub części ciała".


Dowiedz się więcej na ten temat:

Rozwiąż pytania z LEKów powiązane z tym postem