Skale Glasgow

Skala Glasgow niejedno ma oblicze, o czym można było przekonać się na LEKu wiosną 2020. 

Z pewnością słyszeliście o najbardziej znanej skali o tej nazwie, oceniającej przytomność pacjenta. Jest ona powszechnie stosowana zwłaszcza w medycynie ratunkowej i wygląda następująco:


Co ważne, w tej skali można uzyskać maksymalnie 15, minimalnie 3 punkty, a przy wartości 8 lub mniej należy zaintubować pacjenta. (Intubate at eight). 

Skalą mniej znaną, a o którą pytanie padło na LEKu, jest skala Glasgow-Blatchford.

Za pomocą Glasgow-Blatchford Score (GBS) możliwa jest ocena ryzyka związanego z krwawieniem z przewodu pokarmowego przed wykonaniem badania endoskopowego.

W przypadku uzyskania 0 lub 1 pkt w skali GBS nie jest konieczna hospitalizacja, badanie endoskopowe można wykonać w trybie planowym w warunkach ambulatoryjnych.

Chorzy, którzy uzyskali ≥2 pkt w skali GBS wymagają hospitalizacji

Dalsze postępowanie jest uzależnione od:

  • wieku chorego

  • istniejących zaburzeń hemodynamicznych

  • chorób współistniejących

  • wyników wykonanych podstawowych badań laboratoryjnych.

To jednak nie koniec, skala Glasgow to również skala stosowana w rozpoznawaniu ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki. Oceny dokonuje się dwukrotnie, po 24 i 48 godzinach od początku objawów. Spełnienie co najmniej 3 z poniższych kryteriów wskazuje na ciężką postać OZT.