Światowy Dzień Raka

Przedwczoraj (tj. 4.01.2021) obchodziliśmy Światowy Dzień Raka. Jak podaje WHO, z danych z 2020 roku wynika, że rak płuca, przez ostatnie 20 lat najczęstszy nowotwór na świecie, został zdeklasowany przez raka piersi, który stanowi obecnie ok. 12% wszystkich nowotworów wykrywanych na świecie.

Czołówka światowa wygląda więc następująco:

 1. Rak piersi

 2. Rak płuca

 3. Rak jelita grubego

Przy czym należy pamiętać, że rak płuca w dalszym ciągu charakteryzuje się najwyższą śmiertelnością.


W Polsce jednak statystyki pozostają odmienne od światowych (dane z 2018r.):

 1. Rak płuca

 2. Rak jelita grubego

 3. Rak piersi


Prawdopodobną przyczyną wzrostu zachorowań na raka piersi na świecie jest otyłość, która z roku na rok dotyka coraz większej liczby kobiet. Jest ona także, w połączeniu ze zwiększonym spożyciem mięsa, a zbyt małym owoców i warzyw bogatych w błonnik, uznawana za czynnik zwiększający ryzyko raka jelita grubego. 


WHO zwraca również uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich dwóch dekad, liczba zachorowań na nowotwory podwoiła się, a liczba zgonów z powodu nowotworu wzrosła z 6,2 mln w 2000r. do 10 mln w 2020r. Prognozy również nie wyglądają dobrze, przewiduje się, że liczba zachorowań do 2040r. wzrośnie o ok. 50%.


Znane od lat czynniki ryzyka są odpowiedzialne za lwią część tych zachorowań (niezdrowa dieta, zbyt niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, otyłość), jednak eksperci zwracają uwagę również na wzrost długości życia ludności. Z wiekiem ryzyko zachorowania na nowotwory wzrasta.


WHO w planach na najbliższe lata wymienia zwłaszcza zajęcie się problemem raka piersi, szyjki macicy, oraz nowotworów dzieci, jako, że łączy je duża szansa na wyleczenie przy wczesnej diagnozie i właściwym leczeniu.


Zwłaszcza plany dotyczące raka szyjki macicy są imponujące, cele do 2030r. to: 

 • zaszczepienie 90% dziewczynek przeciwko HPV

 • badania przesiewowe 70% kobiet

 • włączenie leczenia u 90% kobiet z rozpoznanym rakiem szyjki macicy.


Dużym problemem w diagnostyce i terapii nowotworów na świecie, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie, stała się pandemia Covid-19. Może się to przyczynić do dalszego wzrostu śmiertelności z powodu chorób nowotworowych. 


Według danych z 2016r. w Polsce nowotwory stanowiły przyczynę 43,1% zgonów przedwczesnych z powodu chorób niezakaźnych. 


U dzieci w wieku 0-14 lat zdiagnozowano w 2020r. w Polsce 1185 przypadków nowotworów:

 • 258 przypadków Ostrej białaczki limfoidalnej

 • 112 przypadków łagodnych nowotworów OUN

 • 58 przypadków Guza Wilmsa

 • 58 przypadków Chłoniaka Hodgkina 

 • 20 przypadków Chłoniaka Burkitta 

 • 19 przypadków Retinoblastomy

 • 660 przypadków innych nowotworów.