Zmiany w PSO

Temat szczepień budzi wiele emocji w dzisiejszym społeczeństwie. Zarówno ruchy antyszczepionkowe, jak i szalejąca pandemia Covid-19 tylko nasilają dyskusję. Jedni są oburzeni obowiązkiem szczepień, inni faktem, że wiele ważnych szczepień nie jest refundowanych. Pseudonaukowe teorie o szczepionkach mRNA, przeplatają się z celebrytami, którzy przyjęli je poza kolejnością. Polaryzacja populacji jest niezwykle wyraźna w tym temacie.

Fakty pozostają jednak faktami, szczepienia są uznaną i niezwykle skuteczną metodą walki z chorobami zakaźnymi. 

Program Szczepień Ochronnych (PSO), zwany potocznie “kalendarzem szczepień” został zaktualizowany i od stycznia 2021r. obowiązuje ze zmianami. 

Najważniejsza z nich to wprowadzenie do kalendarza doustnej szczepionki przeciwko rotawirusom w pierwszych miesiącach życia. Szczepienie będzie przeprowadzane w schemacie dwu lub trzydawkowym, w zależności od rodzaju zakupionej przez Ministerstwo Zdrowia szczepionki. Zaleca się aby pierwszą dawkę szczepionki podać między 6 a 8 tygodniem życia dziecka, ale nie później niż przed ukończeniem 12-stego. Schemat szczepienia, 2 lub 3 dawki należy zakończyć najlepiej przed ukończeniem 24 tygodnia życia dziecka. Wiek ten można przekroczyć w wyjątkowych sytuacjach do 32 tygodnia życia (w przypadku szczepionki 3 dawkowej). Odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Szczepionki przeciw rotawirusom można przeprowadzać jednocześnie z innymi szczepieniami.

Inne zmiany wprowadzone w tym roku to: 

Szczepienia obowiązkowe: 

 • Wprowadzono zapis dotyczący czasu szczepienia po przebyciu odry, świnki lub różyczki. Szczepienie można przeprowadzić po ustąpieniu ostrych objawów i poprawie stanu ogólnego pacjenta.

 • Dodano wariant szczepień z zastosowaniem szczepionek wysoko-skojarzonych DTPa-IPV-Hib-HBV (typu 6 w 1).

 • Doprecyzowano wiek podania trzeciej dawki szczepionki przeciw wzw B oraz błonicy, tężcowi i krztuścowi na 6-7 miesiąc życia.

Szczepienia zalecane: 

 • Szczepienie przeciw ospie wietrznej jest zalecane dodatkowo uczniom i studentom szkół i uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracownikom ochrony zdrowia.

 • Uaktualniono zapis dotyczący szczepień przeciw pneumokokom u dorosłych powyżej 50 lat.

 • Wśród osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) wymieniono dodatkowo: osoby, które szczególnie często podejmują aktywność fizyczną na zewnątrz (np. biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów, myśliwi, rodziny z małymi dziećmi, ) i inne osoby podejmujące aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza turyści.

 • Szczepienie przeciw wzw A zalecono dodatkowo osobom z grup ryzyka, w których obserwuje się zwiększoną liczbę zachorowań, czyli pracownikom medycznym, w szczególności pracownikom oddziałów zakaźnych, gastroenterologicznych, pediatrycznych.

 • Wśród osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciw odrze, śwince i różyczce wymieniono dodatkowo uczniów szkół medycznych lub innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.

 • Dodano rozdział dotyczący zasad przeprowadzenia i organizacji szczepień w czasie epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2.

Informacje uzupełniające: 

Zmieniono zasadę realizacji szczepienia uzupełniającego, zgodnie z którą drugą dawką szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać:

 • w 6 roku życia, dzieciom urodzonym w 2016 roku (rocznik 2016),

 • w 10 roku życia, dzieciom urodzonym w 2012 (rocznik 2012) i 2013 (rocznik 2013).Legenda: