Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

102. Do podstawowych objawów schizofrenii według E. Bleulera (tzw. „4 A”), nie należy/ą:

  • A. autyzm
  • B. zaburzenia atencji
  • C. zaburzenia afektu
  • D. ambiwalencja
  • E. zaburzenia asocjacji
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań