Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(198)

103. W schizofrenii, urojenia najczęściej nie mają charakteru:

  • A. nasyłania myśli
  • B. oddziaływania
  • C. nagłaśniania myśli
  • D. wielkościowych
  • E. dziwacznych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań