Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

104.

Wśród zaburzeń reaktywnych, do tzw. Zespołów sytuacyjnych zaliczamy:

  • A. ostrą reakcję na stres
  • B. zaburzenia przystosowawcze
  • C. zespół Gansera
  • D. depresję reaktywną
  • E. mutyzm wybiórczy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań