Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(198)

105. Somnambulizm zaliczamy do:

  • A. bezsenności pierwotnych
  • B. parasomni
  • C. zaburzeń snu wynikających ze schorzeń somatycznych
  • D. zaburzeń snu charakteryzujących depresje
  • E. nie zaliczamy do zaburzeń w ogóle (jest fizjologicznym zjawiskiem)
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań