Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

112. Drenaż płynu z jamy opłucnowej powinien być założony przez:

  • A. 3-4 miedzyżebrze w linii pachowej tylnej
  • B. 5-6 miedzyżebrze w linii pachowej tylnej
  • C. 3-4 miedzyżebrze w linii pachowej przedniej
  • D. 5-6 miedzyżebrze w linii pachowej przedniej
  • E. 7-8 miedzyżebrze w linii pachowej tylnej
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań