Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(198)

113. U 80-letniej chorej przygotowywanej do planowej operacji tętniaka aorty brzusznej średnicy 85 mm kończącego sie nad rozwidleniem aorty stwierdzono niewydolność krążenia z frakcja wyrzutowa 30%. W takim przypadku najlepsza metoda operacji tętniaka jest:

  • A. operacja metoda klasyczna z implantacja protezy prostej
  • B. operacja metoda klasyczna z implantacja protezy rozwidlonej
  • C. zabieg metoda wewnątrznaczyniowa
  • D. tętniak średnicy 85 mm nie jest wskazaniem do operacji
  • E. frakcja wyrzutowa 30% jest przeciwwskazaniem do jakichkolwiek operacji
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań